• ve smyslu § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o a změně některých zákonů
  • v případě nejasnosti nás kontaktujte na email reklamacie@schipro.sk

Odkaz na stažení: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

vzor: